Zakończone szkolenia w projekcie „Efekt motyla”

9.07.2017 zakończyliśmy cykl dwóch ostatnich szkoleń przewidzianych do realizacji w ramach projektu współfinansowanego z PO FIO 2017 „Efekt motyla”
- Organizacja pomocy w wypadkach masowych i katastrofach (30 osób)
- Taktyczno-medyczne wsparcie działań.

Wszyscy ukończyli wymienione szkolenia z wynikiem pozytywnym:)

Rekrutacja: szkolenia medyczne

Ogłaszamy rekrutację na szkolenia:
1. Organizacja pomocy w wypadkach masowych i katastrofach (30.06-2.07.2017)
2. Taktyczno-medyczne wsparcie działań (8-9.07.2017)

Uczestnikiem każdego kursu może być osoba, która spełnia kryteria:
- członek OSP (pierwszeństwo mają członkowie OSP Niebieszczany),
- ukończony 18 rok życia,
- posiadająca aktualne badania lekarskie,
- posiadająca opłacone składki.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w siedzibie OSP Niebieszczany

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 23.06.2017

Rekrutacja: Szkolenie z zakresu poszukiwań z wykorzystaniem urządzeń GPS oraz podstaw topografii

Ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu poszukiwań z wykorzystaniem urządzeń GPS oraz podstaw topografii

Termin: 7-11.06.2017

Uczestnikiem kursu może być osoba, która spełnia kryteria:
- członek OSP (pierwszeństwo mają członkowie OSP Niebieszczany),
- ukończony 18 rok życia,
- posiadająca aktualne badania lekarskie,
- posiadająca opłacone składki.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w siedzibie OSP Niebieszczany

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 29.05.2017

Rekrutacja „Młodszy ratownik wysokościowy KSRG”

Ogłaszamy rekrutację na kurs Młodszego ratownika wysokościowego KSRG

Termin kursu: 22, 23, 25.04 i 18-20.05.2017

Uczestnikiem kursu może być osoba, która spełnia kryteria:
- członek OSP (pierwszeństwo mają członkowie OSP Niebieszczany),
- ukończony 18 rok życia,
- posiadająca aktualne badania lekarskie,
- posiadająca opłacone składki.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w siedzibie OSP Niebieszczany

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 7.04.2017

Projekt FIO 2017

7.03.2017ostrzymaliśmy informację o dofinansowaniu projektu PO FIO 2017 „Efekt motyla”

Projekt zakłada realizację szeregu szkoleń, w tym:

- organizacja pomocy w wypadkach masowych i katastrofach

- taktyczno-medyczne wsparcie działań

- kurs podstawowy z zakresu ratownictwa wysokościowego

- poszukiwania z wykorzystaniem urządzeń GPS oraz podstawy topografii

Na zakończenie projektu planowany jest festyn w Niebieszczanach.

O szczegółach będziemy informować wkrótce

Powstała ścianka

Dzięki dotacji w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych powstała ścianka wspinaczkowa!!!

Korzystają dzieci, dorośli i strażacy!!!

Sekcja wysokościowa OSP Niebieszczany ma idealne miejsce do ćwiczeń!!!

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu  współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy- Karpatom”, realizowany przez Fundację Karpacką-Polska