Kurs BLS AED

Zapraszamy chętnych na szkolenie BLS AED – resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego

Szkolenie w ramach projektu PO KL „Kurs BLS AED dla OSP powiatu sanockiego”

termin I: kurs podstawowy: 21.08.2009

miejsce: Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym

termin II: kurs podstawowy i instruktorski: 22-23.08.2009

miejsce: Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym

informacje: http://dream-team.pl/