Mamy instruktora kandydata BLS AED

W kursie BLS AED w ramach projektu „Kurs BLS AED dla OSP powiatu sanockiego” realizowanego w ramach PO KL uczestniczyło 4 naszych druhów. Jeden z nich – Grzegorz Klecha otrzymał nominację instruktorską – życzymy powodzenia w odbywaniu stażu!

BLS AED dla członków OSP powiatu sanockiego

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

BLS AED dla członków OSP powiatu sanockiego Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pt: „KURS BLS AED DLA CZŁONKÓW OSP POWIATU SANOCKIEGO został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu było wyposażenie strażaków ochotników w powiecie sanockim w kompetencje dotyczące prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej z użyciem zewnętrznego defibrylatora automatycznego według standardów europejskich.

W dniach 21, 22 i 23 sierpnia 2009 roku w Srogowie Górnym k. Sanoka przeprowadzono szkolenia złożone z modułu podstawowego i instruktorskiego BLS AED (Basic Life Support Automated External Defibrillation). W ramach projektu przeszkolono 60 osób. Szkolenia te są certyfikowane przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji.

Informacje: http://dream-team.pl/