Mamy 12 Ratowników

Zakończył się projekt „Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla OSP Niebieszczany”

Projekt był realizowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu zorganizowaliśmy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 12 strażaków ochotników z Niebieszczan i z zaprzyjaźnionych jednostek. Kurs został zatwierdzony przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej (wymóg Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym). Szkolenie objęło 66 godzin zajęć i zakończyło się 13 czerwca 2010 roku egzaminem przed komisją w składzie: przedstawiciel konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, lekarza – przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownika medycznego – przedstawiciela organizatora. Wszyscy uczestnicy kursu zaliczyli pozytywnie egzamin teoretyczny i praktyczny.

W ramach EFS pokryte zostały wszystkie koszty związane z organizacją szkolenia – realizacją programu, kadry instruktorskiej, materiałów oraz posiłków dla uczestników.

Jednostka OSP w Niebieszczanach została wpisana w rejestr jednostek współpracujących z Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym.

http://www.zosprp.pl/?q=content/kurs-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy-przedmedycznej-w-gm-sanok-woj-podkarpackie