Zakończenie szkoleń w ramach projektu „My też możemy być aktywni”

W dniu 31 sierpnia zakończono realizację szkoleń Podstawy obsługi komputera z elementami grafiki komputerowej oraz profesjonalnej fotografii. Ogółem zrealizowano 160 godzin lekcyjnych zajęć, dla 20 uczestników projektu. Zajęcia zrealizowane zostały na terenie Niebieszczan. Podczas zajęć uczestnicy projektu mieli zapewnione materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Pozjeżdżane z Leskiego…

27-28.08.2011 odbył się drugi weekend w ramach szkolenia wysokościowego („Profesjonalny paramedyk”).

Każdy mieszkaniec wie, jak ważne są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym powiecie. Od drobnych interwencji z gniazdami os, przez pomoc przy wycince drzew, niesienie pomocy podczas wypadków komunikacyjnych, lokalnych podtopień, pracę przy usuwaniu skutków powodzi, w miejscach zagrożonych, osuwiskach, po pomoc w zabezpieczeniu imprez masowych, angażowanie się w przedsięwzięcia społeczności lokalnej i pomoc w sytuacjach kryzysowych. Każda akcja jest inna, nie można przewidzieć wszystkich potencjalnych okoliczności, które będą jej towarzyszyć.

Przystępując do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego strażacy ochotnicy deklarują gotowość do niesienia pomocy na miarę swoich umiejętności i możliwości. Dlatego kluczowe jest stałe szkolenie, nabywanie umiejętności, które w przyszłości mogą zaważyć na powodzeniu akcji ratunkowej. Liczą się umiejętności, ale też obycie ze specyficznymi warunkami – umiejętność działania w zespole, pod presją czasu, w specyficznych warunkach, np. przy słabej widoczności, niskiej lub wysokiej temperaturze itd.

Z ciekawością przyglądamy się od jakiegoś czasu bardzo aktywnie działającej na polu ratownictwa jednostce OSP z Niebieszczan. Pisaliśmy już o ich szkoleniach medycznych oraz z zakresu ratownictwa wodnego. Okazuje się, że poprzeczka stawiana jest coraz wyżej. Ostatnio zakończyło się mianowicie podstawowe szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego. Realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

12 strażaków szkoliło się przez dwa sierpniowe weekendy – najpierw na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, a następnie lokalnie w Bieszczadach z zakresu obsługi podstawowego sprzętu, węzłów i technik alpinistycznych stosowanych w ratownictwie wysokościowym. Strażacy pracowali w pocie czoła i opanowali zjazdy i podchodzenie na linie, przepinki, techniki asekuracji, pokonywania węzłów i przepinek, budowania układów wyciągowych, flaszencugu, techniki naciągania lin, trawersy oraz podstawowe techniki ratunkowe: zjazd z poszkodowanym, ewakuacja i transport poziomy (tyrolka).

Jednostka w Niebieszczanach stara się obecnie o doposażenie wozu bojowego w podstawowy sprzęt wysokościowy, który podczas akcji da ratownikom większą skuteczność i bezpieczeństwo (np. podczas likwidowania gniazd os).

Kierując się maksymą, która w naturalny sposób przylgnęła już do środowiska niebieszczańskiego – „im trudniej, tym lepiej”, ratownicy realizowali program szkolenia w ubraniu operacyjnym. Podniosło to znacznie poziom trudności ćwiczeń, ale też pozwoliło przyzwyczaić się do warunków zbliżonych do rzeczywistych – podczas akcji ratunkowej nie będzie lekkiego obuwia sportowego i krótkich spodenek. Strażacy bardzo poważnie potraktowali zadanie. Dzięki kilkudziesięciu godzinom intensywnych ćwiczeń teraz są samodzielni podczas pracy z wykorzystaniem podstawowych technik alpinistycznych.

Ratownicy nie zamierzają poprzestawać na tym szkoleniu. Już niebawem rozpoczyna się również dofinansowany w ramach FIO kurs na prawo jazdy kategorii C, a następnie na młodszego ratownika WOPR.

zdjęcia:  https://picasaweb.google.com/103914493095909526515

I miejsce dla naszych dziewczyn

7 sierpnia 2011 – Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP z terenu Gminy Sanok. Organizatorzy: Urząd Gminy Sanok, Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, OSP Pisarowce.

Zawody organizowane są co dwa lata. W tym roku w zawodach sportowo- pożarniczych wzięło udział 14 drużyn męskich, 2 drużyny kobiet oraz 6 drużyn młodzieżowych.

Zwycięzcą w kategorii mężczyzn został zespół OSP Kostarowce, drugie miejsce zajęła OSP Tyrawa Solna, a na trzeciej pozycji uplasowała się OSP Falejówka.

W kategorii kobiet zwyciężyła OSP z Niebieszczan.

http://www.gminasanok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=213:zawody-sportowo-poarnicze&catid=5:aktualnoci&Itemid=3