Nowi Ratownicy KPP

 

 

15 kwietnia 2012 dwóch Druhów – Piotrek Wnętrzak i Bartek Kądziołka oraz jedna Druhna – Karolina Koczera z OSP Niebieszczany zdali egzamin nadający tytuł Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Kurs odbył się w Wujskiem w ramach projektu „Wiedza to siła” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez firmę Dream Team z Rzeszowa.

Serdecznie gratulujemy!

Szkolenie z zakresu BLS AED

1 kwietnia 2012 w remizie OSP Niebieszczany odbyło się szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W szkoleniu udział wzięło w sumie 43 Druhów, Druhen oraz osób nie zrzeszonych w OSP (27 – Niebieszczany, 8 – Jaćmierz, 8 – Długie).

Dziękujemy Dream Team Rzeszów za przeprowadzenie szkolenia.