Powstała ścianka

Dzięki dotacji w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych powstała ścianka wspinaczkowa!!!

Korzystają dzieci, dorośli i strażacy!!!

Sekcja wysokościowa OSP Niebieszczany ma idealne miejsce do ćwiczeń!!!

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu  współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy- Karpatom”, realizowany przez Fundację Karpacką-Polska