Rekrutacja „Młodszy ratownik wysokościowy KSRG”

Ogłaszamy rekrutację na kurs Młodszego ratownika wysokościowego KSRG

Termin kursu: 22, 23, 25.04 i 18-20.05.2017

Uczestnikiem kursu może być osoba, która spełnia kryteria:
- członek OSP (pierwszeństwo mają członkowie OSP Niebieszczany),
- ukończony 18 rok życia,
- posiadająca aktualne badania lekarskie,
- posiadająca opłacone składki.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w siedzibie OSP Niebieszczany

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 7.04.2017

Projekt FIO 2017

7.03.2017ostrzymaliśmy informację o dofinansowaniu projektu PO FIO 2017 „Efekt motyla”

Projekt zakłada realizację szeregu szkoleń, w tym:

- organizacja pomocy w wypadkach masowych i katastrofach

- taktyczno-medyczne wsparcie działań

- kurs podstawowy z zakresu ratownictwa wysokościowego

- poszukiwania z wykorzystaniem urządzeń GPS oraz podstawy topografii

Na zakończenie projektu planowany jest festyn w Niebieszczanach.

O szczegółach będziemy informować wkrótce