Rekrutacja: Szkolenie z zakresu poszukiwań z wykorzystaniem urządzeń GPS oraz podstaw topografii

Ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu poszukiwań z wykorzystaniem urządzeń GPS oraz podstaw topografii

Termin: 7-11.06.2017

Uczestnikiem kursu może być osoba, która spełnia kryteria:
- członek OSP (pierwszeństwo mają członkowie OSP Niebieszczany),
- ukończony 18 rok życia,
- posiadająca aktualne badania lekarskie,
- posiadająca opłacone składki.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w siedzibie OSP Niebieszczany

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 29.05.2017