Rekrutacja: szkolenia medyczne

Ogłaszamy rekrutację na szkolenia:
1. Organizacja pomocy w wypadkach masowych i katastrofach (30.06-2.07.2017)
2. Taktyczno-medyczne wsparcie działań (8-9.07.2017)

Uczestnikiem każdego kursu może być osoba, która spełnia kryteria:
- członek OSP (pierwszeństwo mają członkowie OSP Niebieszczany),
- ukończony 18 rok życia,
- posiadająca aktualne badania lekarskie,
- posiadająca opłacone składki.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w siedzibie OSP Niebieszczany

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 23.06.2017