Alpy Karpatom

Wzbogacenie oferty turystycznej poprzez utworzenie ścianki wspinaczkowej w miejscowości Niebieszczany

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych

Projekt: Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów województwa podkarpackiego.

Działanie III. 3.1.2 Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych

Zadania w projekcie: wykonanie ścianki wspinaczkowej na ścianie Wiejskiego Domu Kultury w Niebieszcznach

Data rozpoczęcia projektu: 01.06.2014

Data zakończenia projektu: 30.09.2014

Całkowita wartość projektu: 23 333,00 PLN         

Dofinasowanie: 20 999,70 PLN

Wkład własny: 2 333,30 PLN 

Cele projektu:

Cel ogólny – Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poszerzenie oferty turystycznej poprzez utworzenie ścianki wspinaczkowej w miejscowości Niebieszczany. Miejscowość jest  atrakcyjnie położona, na trasie w Bieszczady i na Słowację. Doposażenie miejsca rekreacji  będzie się przyczyniało do  wydłużaniu pobytu turystów, społeczności lokalnej. Projekt przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności  turystycznej obszaru oraz alternatywnych  sposobów  spędzania wolnego czasu.

- wsparcie rozwoju sprofilowanej  oferty turystycznej  w zakresie turystyki aktywnej  – utworzenie ścianki wspinaczkowej na ścianie Wiejskiego Domu Kultury w Niebieszczanach , pozwoli na zbudowanie sprofilowanej oferty turystycznej

w zakresie turystyki aktywnej, umożliwi zbudowanie oferty pobytu dla osób podejmujących szczególne formy aktywności rekreacyjnej lub hobbystycznej;

- wsparcie ofert turystycznych związanych z rekreacją dla turystów

i mieszkańców – uzupełnienie infrastruktury zwiększy możliwość organizacji wolnego czasu mieszkańcom i odwiedzjącym region turystom. Aktywny turysta jest osobą, która udaje się poza miejsce zamieszkania dla podjęcia rekreacji ruchowej w wybranych przez siebie dyscyplinach turystycznych lub sportowych. ;

- wzrost wykorzystania potencjału ludzkiego oraz infrastrukturalnego wnioskodawcy (członkowie OSP posiadają  uprawnienia  wspinaczkowe)  istniejącej oraz nowopowstałej infrastruktury przy Wiejskim Domu Kultury w Niebieszczanach – istniejąca infrastruktura (plac zabaw dla dzieci) oraz nowopowstała ścianka wspinaczkowa umożliwi zbudowanie sprofilowanej oferty kierowanej do turystów oraz społeczności lokalnej. Potencjał miejsca rekreacji pozwoli na stworzenie kompleksowej oferty organizacji pobytu w Niebieszczanach z możliwością przeprowadzenie gier, zabaw  oraz imprez okolicznościowych dla społeczności;

- wzrost zaangażowania i rozwinięcie współpracy w społeczności lokalnej poprzez realizację celów przy wsparciu samorządu ( zgoda Gminy Sanok na zamontowanie na budynku WDK w Niebieszczanach  ścianki wspinaczkowej), lokalnych NGO w zakresie wspólnych inicjatyw. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zaangażowania mieszkańców wsi w inicjatywę służącą również osobom pochodzącym z lokalnej społeczności, wzrost identyfikacji mieszkańców z projektem oraz przyczyni się do rozwijania współpracy sąsiedzkiej, a także będzie przykładem dobrych praktyk w ramach kooperacji NGO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>