Zarząd gminny

ZARZĄD GMINNY ZOSP RP W SANOKU:

prezes: Mariusz Szmyd (wójt gminy Sanok)

komendant: Grzegorz Klecha

w-ce prezes: Jan Winiarz

w-ce prezes: Rafał Cecuła

sekretarz: Mariusz Brodzicki

skarbnik: Stanisław Stabryła

członek zarządu: Wojciech Malarczuk

członek zarządu: Marian Stabryła

członek zarządu: Krystyn Krzanowski