OSP

rok założenia: 1926

Jednostka terenowa ratowniczo – gaśnicza: kat. 2

KSRG - od 2005 r.

Jesteśmy jedną z 18 jednostek OSP w Gminie Sanok, w tym jedną z trzech jednostek OSP wpisaną w KSRG.
Skupiamy 46 druhów w wieku 18-70 (w tym 11 kobiet).
Jednostka współpracuje z drużyną młodzieżową.