Projekty

„EFEKT MOTYLA”

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

termin realizacji: 1.02.2017-31.07.2017

całkowita wartość: 99 600,00 zł

 

„PROFESJONALNY PARAMEDYK”

 

 

 

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

termin realizacji: 1.05.2011-30.04.2012

całkowita wartość: 147 840,00 zł

http://esanok.pl/2011/profesjonalni-paramedycy-z-osp-niebieszczany.html#comment-43780

http://www.isanok.pl/sanok-i-okolice/straacy-osp-niebieszczany-z-amerykaskimi-certyfikatami

http://www.tvp.pl/rzeszow/edukacyjne/nowa-energia/wideo/2707/4981251

 

 

 

„MY TEŻ MOŻEMY BYĆ AKTYWNI”

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.3, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

termin realizacji projektu: 1.06.2011-30.09.2011

całkowita wartość: 41 620,00 zł

http://ospniebieszczanyefs.manifo.com/