Zarząd

Prezes: Grzegorz Klecha
Naczelnik – Viceprezes: Bogdan Kucharski
Zastępca Naczelnika: Krzysztof Kądziołka
Viceprezes: Michał Klecha
Viceprezes: Piotr Fal
Członek zarządu – Kronikarz: Krzysztof Pałys
Skarbnik – Justyna Kuliga
Sekretarz – Sylwia Kanciak
Gospodarz: Gracjan Izdebski
Członek zarządu: Klaudia Koczera